Journalist & copywriter

Journalist & copywriter

Journalist of copywriter gezocht voor jouw verhaal? EOS levert studiewerk, advies en copywriting.

Jouw verhaal, mijn vertelkunst: ik wil jouw verhaal ondersteunen en mee helpen vertellen. Dat kan in tekst- of interviewvorm, via onderzoek en studiewerk, of via organisatie-ondersteuning en advies.

Je organisatie of bedrijf heeft ongetwijfeld een eigen verhaal. Waarom doe je wat je doet, uit welke passie is dat ontstaan? Dat verhaal schrijft EOS graag in samenwerking met jou: laat je klanten, cliënten of leden je gedrevenheid voelen!


Veel meer dan enkel copywriter, EOS is jouw all-round journalist

Je kan bij EOS terecht voor onder meer:

 • Redactie: artikels, interviews, persteksten, folders, brochures, handleidingen, webteksten, langere teksten…
 • Nazicht, aanpassing en correctie van bestaande teksten
 • Storytelling: het optimaal interpreteren en overbrengen van jouw verhaal
 • Bedrijfsvisie en -missie
 • Pers- en communicatie-acties
 • Journalistieke artikels en interviews

Hierbij zijn we voornamelijk gespecialiseerd in onze kernthema's: cultuur, literatuur, milieu en duurzaamheid. Voor copywriting en journalistiek gaan we breder dan enkel de kernthema’s. 

Zo schreef EOS de afgelopen jaren voor NederBelgisch Magazine artikels over de meest uiteenlopende onderwerpen: ontwikkelingen in de Antwerpse haven, uitbreiding Van der Valk hotels in Luik, Vlaamse restauranthouders in Nederland en Nederlandse frituuruitbaters Vlaanderen, de Solar Challenge in Australië, kunstenaarsportret van Nick Jonk, grenspark Groot-Saeftinghe, Benelux, verschillen in winkelbeleid tussen Vlaanderen en Nederland enz. 

Voor het B2B-magazine ecoTips leverde EOS een reeks gesprekken met bedrijfsleiders over de toepassing van de UN Sustainable Development Goals, een interview met Jean-Pascal Van Ypersele en andere artikels. 

Daarnaast schreef EOS losse bijdragen voor het magazine van een beroepsfederatie.

ecoTips

Sinds eind 2020 ben ik lid van de redactie van ecoTips. Dit onafhankelijk platform over duurzaam ondernemen biedt inspiratie voor bedrijfsleiders en managers, HR-verantwoordelijken, omgevings- en duurzaamheidscoördinatoren, overheidspersoneel, onderzoekers en docenten. 

De ecoTips-medewerkers zijn ervan overtuigd dat bedrijven en overheden een cruciale rol spelen in de omslag naar een klimaatneutrale economie. De rol die ecoTips voor zichzelf uittekende, is om relevante kennis en expertise te delen met zo veel mogelijk geïnteresseerden.

Thema's die we behandelen zijn onder meer omgeving, energie, mobiliteit, klimaat, circulaire economie en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Er is veel aandacht voor de Sustainable Development Goals (SDG's) van de VN. Ecotips schrijft over nieuwe ontwikkelingen en realisaties, geeft goede voorbeelden ter inspiratie en toont wat er mogelijk is. In elk nummer komen grote en kleine bedrijven aan bod die een betekenisvolle bijdrage aan duurzame ontwikkeling geleverd hebben, of die één of meer van de SDG's structureel in hun eigen bedrijfsvoering opgenomen hebben. Het bevat een mix van artikels, besprekingen, interviews en aankondigingen. 

Het magazine kende in 2020 zijn 25ste jaargang en wordt uitgegeven door Pergamino bvba. 

Sinds 2020 zetelt EOS in de kernredactie van Ecotips en maken we maandelijks ook een gestileerd interview met een interessante Vlaming voor Raak, het ledenblad van KWB. Mijn bijdragen voor ecoTips vind je hier.

Partner EOS journalist & copywriter

Natureplus

EOS is tevens vertegenwoordiger van het internationale label ‘natureplus’.

Natureplus is een internationaal label voor gezonde en milieuverantwoorde bouwmaterialen uit natuurlijke grondstoffen. Het gaat daarbij over bekende en veel toegepaste materialen zoals baksteen, dakpannen, kalkzandsteen, minerale verven, hout enz. En ook over minder bekende natuurmaterialen, zoals isolatiematerialen uit plantaardige of dierlijke materialen zoals vlas, hennep, schapenwol, houtvezel, verven uit plantaardige oliën enz. 

De criteria om het label te behalen zijn streng. Enkel de best presterende materialen komen in aanmerking. We eisen dat de milieubelasting van de materialen laag is én dat ze onschadelijk voor de gezondheid zijn.

 • De milieubelasting van de materialen berekenen aan de hand van een LCA (levenscyclusanalyse), waarbij verschillende vormen van milieubelasting in elke fase van de ‘levenscyclus’ bekeken wordt: van bij de winning van de grondstof, over de productie, het transport en het gebruik, tot in de afvalfase.
 • Op vlak van gezondheid testen we het materiaal in een labo, om na te meten of er ongezonde emissies uit het materiaal vrijkomen.

Zowel voor de milieu- als de gezondheidsaspecten leggen we de strengste grenswaarden op.

De hoofdzetel van natureplus bevindt zich in Neckargemünd, bij Heidelberg in Duitsland. Er is een netwerk van contactpersonen en afdelingen in Nederland, Luxemburg, Groot-Brittannië, Zwitserland, Oostenrijk, Italië. Voor België is EOS de vertegenwoordiger. 

Belgische fabrikanten die het label willen behalen, die meer uitleg of een persoonlijk contact wensen, kunnen contact opnemen met EOS.

Partner EOS journalist & copywriter

Journalist en copywriter in hart en nieren

Sinds mijn jeugd ben ik gebeten door woorden, boeken, schrijven en het coördineren van tijdschriften. EOS heeft ruime ervaring met vele soorten van artikels, interviews en langere teksten. En ook jouw teksten willen we zeer graag schrijven!

Op Paasdag in 1964 zag ik het licht in Hasselt. Schoolcarrière: moeite met exacte wetenschappen en veel plezier in talen, teksten en boeken. Uit nieuwsgierigheid studeerde ik communicatiewetenschappen aan de KULeuven. Na een carrièrestart als communicatieverantwoordelijke bij de Vlaamse Landmaatschappij in Gent, gaf ik mijn vaste benoeming op en richtte, samen met anderen, het VIBE (Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch bouwen en wonen) op. 

Na 20 jaar pionierswerk in de wereld van duurzaam bouwen en wonen met natuurlijke materialen, veranderde ik van spoor: sinds mijn kinderjaren ervaar ik het genot van lezen en leerde later ook de wereld van auteurs, uitgevers en boekhandels kennen. Als directeur van de GAU (Groep Algemene Uitgevers) kwam ik helemaal in de boekenwereld terecht. Sindsdien ben ik die blijven omarmen.

In 2018-2019 was ik coördinator van de reizigersorganisatie TreinTramBus. Vandaag ondersteunt en adviseert EOS het TreinTramBus-secretariaat. EOS doet aan projectwerving voor TreinTramBus en ik maak deel uit van haar woordvoerdersteam. 

Begin 2020, op een onbedoeld slecht gekozen moment, werd ik voltijds freelancer. Kort daarna domineerde het Covid-19-virus de wereld...

Ik ben en blijf enthousiast, gedreven, passioneel. Vanaf het ogenblik dat ik wakker word, begint mijn hoofd te malen… Als ik voor je aan de slag ga, dan start mijn motor en die trekt snel en véél.


Expertisen van journalist en copywriter EOS

Kernthema's: cultuur, literatuur, milieu, duurzaamheid

 • Boekenvak, literatuur, cultuur
 • Ecologische stedenbouw, ruimtelijk beleid
 • Duurzaamheid, milieu
 • Duurzaam bouwen, natuurlijke bouwmaterialen

Deze kernthema’s zijn mijn warme nest voor advies-, studie- en ondersteuningswerk. 

Wie weet vind ik ook jouw thema ook wel boeiend, maar ken ik het te weinig. Dus zeker niet twijfelen: vraag het gewoon, ik sta voor veel open en antwoord met de glimlach.

Voor journalistiek, story-telling en copywriting gaat EOS veel breder dan de kernthema's.

Bij EOS kun je terecht voor journalistieke bijdragen over allerhande thema’s en ik deed voorstellen voor biografieën, teksten voor websites, brochures, folders, niche- en vakbladen, magazines voor het brede publiek, tot interne procedures en handleidingen toe…

De organisaties waarvoor ik werk hebben verschillende doelpublieken: particuliere consumenten, zelfstandigen, KMO’s, internationale bedrijven, vzw’s, overheidsinstanties op alle niveaus. EOS kan de ontwikkeling van je organisatie ondersteunen. 

Momenteel werkt EOS aan het project Boekensalon, een brede website voor boekenliefhebbers.

Journalist & copywriter EOS

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x